Дөнгөж сая цонхоор харж байгаад төрсөн бодол :           Хүн алдаж болно, том алдаж болно, жижиг ч алдаж болно, гэхдээ залуу насны алдаа бол насан туршийн амьдралыг харлуулах чадалтай...        
No posts.
No posts.